مسکن وشهرسازی چرام جان دوباره گرفته است//به قلم سید قربانعلی موسوی شیرازی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اخبارجنوب ازچرام،مدتها بود هیچ صدای خوش آیندی که بر گرفته از مطالبات مردم باشد از این اداره مهم بگوش نمی رسید ، پروژه های تقریبا تعطیل وطرحهای رها شده تا دلتان بخواهد وجود داشت و هر چه قدر هم اصحاب رسانه فریادهای مردم را بگوش نژاد صفوی می رساندند تغییری حاصل نمی شد ودرب همچنان بر همان پاشنه می چرخید.
آمدن خشنود مدیر جوان مسکن وشهرسازی براستی خشنودی مردم را بدنبال داشت و این احساس بوجود آمد که طرحها عاقبت به سرانجام خواهند رسید و تکلیف پروژه های نیمه تعطیل نیز مشخص خواهد شد و هر پیمانکاری که نتوانست در چهار چوب قراداد منعقده اقدام نماید از وی خلع ید خواهد شد.
در همین زمان کم چندین کیلومتر از جاده طسوج در حال آسفالت شدن است و ساختمان فنی حرفه ایی که بارها بعنوان طرحهای افتتاحی در هفته های دولت مجدد افتتاح شده بود اینبار بواقع افتتاح ومجموعه اداری وفرمانداری به آنجا نقل مکان خواهند کرد.
باید باور کنیم انرژی جوان بفرموده مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب اگر مسئولیتها را بعهده بگیرد وبزرگان به آنها اعتماد کرده وسکان ادارات را بدستان با کفایت آنان بسپارند بسیاری از معضلات درگیر در ادارات ونهادها وسازمانها مرتفع شده و مردم دیگر سردرگم اتاقهای متفاوت را سیر نخواهند کرد و نتیجه ایی هم عاقبت نصیبشان نشود و دست از پای درازتر بدون انجام گرفتن کارشان آنجا را ترک نمایند.
همین یکی دوماه ثابت نمود جوانان بهتر از پا به سن گذاشته ها انرژی کاری دارند وسمج تر از آنان پیگیر کارهایشان خواهند بود و خشنود مدیر مسکن وشهرسازی چرام از همین قشر جوانان است که توانسته در اندک زمانی دو کار مهم مغفول مانده را به چرخه توسعه آورده و عاقبت به سرانجام برساند.
انتظار می رود از جناب استاندار عزیز به عنوان متولی استان پیام مقام عظمای ولایت را نصب العین خود قرار داده ودر انتخاب همراهان خود قشر جوان و پر انرژی را از قلم نیندازند ومدیران کل را موظف به انتخاب جوانان برای تصدی امور نمایند تا گام دوم انقلاب عینیت یابد واعتماد کم رنگ شده مردم مجدداً باز گردد.
البته باید یاد آوری کنم که اگر مدیران کل همسو با استاندار عزیز نباشند واعتقادی هم به دولت روحانی نداشته باشند این مهم محقق نخواهد شد و چرخه بی تفاوتی همچنان براه خویش ادامه داده و هیچ گره ایی از کارهای مردم باز نخواهد شد واین مستلزم آن است که اول در انتخاب مدیران کل همسو با خود وهمراه دولت روحانی تلاش نماید و سپس به مدیران پائین دستی بپردازد.
انشاله که تصمیم های جناب کلانتری در راستای توسعه استان کهگیلویه و بویر احمد باشد ویادگاری زبانزد از خویش بجای گذارند.
انشالله
سید قربانعلی موسوی شیرازی روزنامه نگار و فعال فرهنگی رسانه ایی چرام