سند تایید صلاحیت سردار هاشمی پور
سند تایید صلاحیت سردار هاشمی پور
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اخبارجنوب،فرماندار کهگیلویه طی نامه ایی رسمی تایید صلاحیت نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی حاج عدل هاشمی پور به اطلاع ایشان و مردم عزیز حوزه کهگیلویه بزرگ رساند تصویر نامه مذکر در ضمیمه این خبر به اطلاع میرسد.