برگزاری مراسم تجلیل ازخبرنگاران شهرستان چرام+تصاویر

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اخبارجنوب ازچرام

؛صبح امروز درسالن اجتماعات شبکه بهداشت ودرمان مراسم تجلیل ازخبرنگاران شهرستان چرام با حضورفرماندار،رئیس اداره تبلیغات وسایراعضای شورای اداری برگزارشد.

دراین مراسم سیدقربانعلی موسوی پیشکسوت خبرنگاران بیان کرد که مدیران، رسانه گریزنباشند وبارسانه ها درارتباط باشند.

کیانی باوند دیگرخبرنگارشهرستان چرام گفت:ازفرماندارمحترم تقاضاداریم که خبرنگارانی که فعال وزحمت وتلاش زیاددارند جهت انتشاراخبار باخبرنگارانی که فقط درروز خبرنگار حضورپیدامیکنند وسالی یک خبرمنتشر نمیکنند را مثل هم نبینند وتفاوتی قائل شوند.

سعیدخردمندرئیس اداره ارشادهم ازمدیران خواست که انتقادپذیرباشند وازنقدناراحت نشوند.

دکترهادی فتاحی اصل فرماندارچرام نیزبیان کرد:خبرنگاران چشم بینای جامعه وپل ارتباطی بین مردم ومسئولین هستند.

فرماندارچرام بیان کرد: اگرخبرنگاران نباشند کارهاوتلاشهای مادیده نمیشوند ومابایدقدردان این زحمتکشان باشیم.

وی گفت:خبرنگاران به هرنحوی تلاش نمایند تا ارامش واتحاد درمنطقه ایجادشود وجلوی هرگونه اختلاف رابگیرند

درپایان مراسم خبرنگاران واعضای شورای اداری درباغ عمران حضورپیداکردند ودرانجا ازخبرنگاران تجلیل به عمل امد.